Elvek

Egyesület a Gyermekek Egészséges LelkiVilágáért

 • Az egyesület azzal a céllal jött létre, hogy a jelenleg felnövő- és a következő generációk minél kevesebb negatív-, és minél több pozitív gyermekkori élményt éljenek át.
 • Ezen élmények biológiai-, pszichológiai-, pszichoszomatikus hatásai ne önpusztító, hanem önmegvalósító életutat biztosítsanak.

Az egyesület tagjai…

 • … egyetértenek a WHO azon jelmondatával, hogy „Nincs egészség mentális egészség nélkül”.
 • … egyetértenek abban, hogy a gyermekkori élmények döntő jelentőségűek afelnőttkori életminőség alakulásában.
 • … számára fontos, hogy a gyermekek lelki sérelmek nélkül nőjenek fel.
 • … tudják, hogy az elhanyagolás is olyan bűn, ami a gyermekek lelkét oly mértékben teheti tönkre, hogy az kihat egész további életükre.
 • … fontosnak ismerik el azon alapelvet, hogy cselekedeteinkkel tanítunk elsősorban, nem a szavainkkal.
 • … felismerték, hogy a genetikai adottságok mellett minden gyermekben ott rejlik valamilyen tehetség, és egy boldog felnőttkor lehetősége.
 • … saját szakterületüknek és lehetőségeiknek megfelelően segítik elő a negatív gyermekkori élmények megelőzését és a gyermekek rezilienciájának kialakítását.
 • … aktívan tesznek azért, hogy az információk minden társadalmi réteg és csoport tagjaihoz eljussanak.
 • … együttműködnek, hogy oktató, nevelő anyagok készüljenek a média különböző formái számára.
 • … tényeken alapuló módszereket alkalmaznak saját szakterületükön.
 • … etnikai- és vallási hovatartozástól, valamint politikai nézetektől függetlenül működnek együtt a célokért.
 • … ellenzik az erőszakos cselekedetek minden formáját.
 • … támogatják, hogy „mentális védőoltásokban” részesüljön a magyar lakosság minden szegmense.
 • … közös céljuk, hogy a generációkon átnyúló traumákat megszakítsák “hűséggel, jósággal, szeretettel” (Bródy János), és kezeléssel, terápiával.